AR PAKANKAMAI SAUGOTĖS NUO PNEUMOKOKINĖS INFEKCIJOS?

Pasitikrinkite, remiantis nurodyta informacija.

Bakterijų sukeliamos ligos vadinamos infekcinėmis ligomis. Kai kurios iš jų visiškai nepavojingos – pasveikstama savaime. Tačiau yra tokių infekcinių ligų, kurios gali stipriai pakenkti sveikatai. Žmonės, vyresni nei 65 m. amžiaus, taip pat priklausantys rizikos grupėms, turi didesnę tikimybę susirgti infekcinėmis ligomis.1, 2,4 Vakcinacija gali padėti apsisaugoti nuo infekcinių ligų.3

Pneumokokinė infekcija

Ar galite užsikrėsti pneumokokine infekcija?

Pneumokokinė infekcija apima daugybę susirgimų, kuriuos sukelia bakterijos, vadinamos Streptococcus pneumoniae (pneumokokai). Šios bakterijos gali sukelti ligas, kurios gali paveikti įvairius organus ir jų sistemas, įskaitant: smegenis, kraujotaką, plaučius.1,2,3

  1. CDC. Pneumokokinė infekcija (prieiga per internetą: https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/pneumo.html)
  2. IPL epidemiologinė suvestinė (Europa, 2018 m.). (preiga per internetą: https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/AER_for_2018_IPD.pdf)
  3. JAV imunizacijos praktikos patariamojo komiteto (ACIP) rekomendacijos (prieiga per internetą: https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/68/wr/mm6846a5.htm)
  4. LR SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2015 M. SPALIO 8 D. ĮSAKYMO NR. V-1130 „DĖL PNEUMOKOKINĖS INFEKCIJOS RIZIKOS GRUPIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (prieiga per internetą: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/39225f845d6a11e79198ffdb108a3753)